Đăng ký Bộ Công Thương

Website: www.travelmedia.com.vn thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch và Truyền Thông T&T (viết tắt: T&T Media Tourism) và đã đăng ký hoạt động thương mại điện tử tại Bộ Công Thương theo quy định của pháp luật và được xác thực tại địa chỉ sau: